Pozitivne številke naj postanejo standard

naj postanejo standard!


RAČUNOVODSTVO MARIBOR - Darko Farič s.p.


Radi bi vam predstavili nas in naše podjetje, vam približali naše delo in vas obogatili z informacijami, potrebnimi za kvalitetno poslovanje. Z izkušnjami in znanjem vam pomagamo na poti do dobrega poslovanja in varnosti vašega podjetja. Medsebojno sodelovanje je temelj našega dela!
Računovodski servis in svetovanje maribor - vstopna slika

Storitve

 • urejanje dokumentacije,
 • vodenje glavne knjige,
 • analitična evidenca saldakontov,
 • izpisi odprtih postavk,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • vodenje davčnih evidenc,
 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,
 • izdelava zaključnega računa,
 • izdelava medletnih bilanc,
 • vodenje blagajne,
 • obračun plač,
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca,
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,
 • izdelava poročil za Banko Slovenije,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • obračun obresti,
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
 • svetovanje
Darko Farič s.p.
Ulica Roberta Kukovca 20A
2000 Maribor

02 332 58 09 - Telefon
041 333 551 - gsm Andjelka
041 333 550 - gsm Darko

info@racunovodstvo-maribor.si